Cennik

Sesji i konsultacji

Czas trwania jednej sesji/konsultacji:

od 45 minut do 1 godziny

Pierwsza sesja/konsultacja:

1 godzina 20 minut

Konsultacja psychologiczna

100za sesję


 • Celem konsultacji, jest określenie charakteru posiadanych trudności i obszarów do zmiany.
 • Sesje polegają na zaproponowaniu odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą.
 • Terapia obejmuje najczęściej od jednego do kilku spotkań z psychoterapeutą.

Sesja psychoterapii indywidualnej

100za sesję


 • Sesja jest empatyczną rozmową klienta z psychoterapeutą.
 • Klient podejmuje decyzję o poruszanej tematyce, w trakcie trwania sesji.
 • Sesja pomaga lepiej zrozumieć siebie oraz w jaki sposób doświadczenia z przeszłości pacjenta, wpływają na jego
  obecne funkcjonowanie.

Konsultacja rodzinna/pary

120za sesję


 • Forma pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych.
  którzy niepokoją się zachowaniami swojego dziecka, jego tempem i poziomem rozwoju.
 • Celem jest rozpoznanie trudności, z jakimi zgłaszają się rodzice, zapoznanie się z ich oczekiwaniami i potrzebami, wsparcie oraz wskazanie im adekwatnej oferty pomocy.

Sesja dla par oraz małżeństw

120za sesję

 • Celem sesji jest osiągnięcie lepszego, wzajemnego zrozumienia poprzez analizę relacji i rozwój umiejętności komunikacyjnych.
 • Koncentruje się na zrozumieniu dotychczasowych źródeł trudności, na ich przepracowaniu, tzn zmianie przeżywania i myślenia.
 • Psychoterapia poprawia wzajemną relację, zwiększa satysfakcję ze związku.

Sesja psychoterapii grupowej

120za sesję

 • Proponuje się ją pacjentom z bardzo zróżnicowanymi trudnościami, którzy nie wiedzą, jak rozmawiać z innymi o swoich uczuciach, oczekiwaniach, potrzebach.
 • Celem jest praca nad wspólnym problemem.
 • Uczestnicy mają szansę dowiedzieć się więcej o tym, jak są spostrzegani.

Szkolenia i warsztaty

50 / 100
za godzinę

50 /

100
za godzinę

 • Uczestnicy pracują nad problematyka związaną z tematem szkolenia lub warsztatu.
 • Celem jest poprawa ich funkcjonowania w środowisku (praca, rodzina, otoczenie).
 • Uczestnicy maja szanse podnieść swoje umiejętności prospołeczne.


Sposoby płatności:

 • Gotówką w czasie spotkania w gabinecie,

 • Przelewem na konto bankowe.

Możliwość wystawienia rachunku

dzięki prowadzeniu praktyki, w ramach zarejestrowanej działalności.