GABINET PSYCHOTERAPII & PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

JACEK SKOWRONEK

- Psycholog, Psychoterapeuta


Psychoterapia to wyjątkowa podróż,

podczas której poznasz lepiej samego siebie.


Chcesz szybko poprawić jakość i zadowolenie ze swojego życia?
Niejednokrotnie doświadczyłeś\łaś, uporczywie powracających źródeł swoich życiowych problemów?
Towarzyszy Ci lęk, smutek lub złość i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić?

Skoro znalazłeś\łaś się na tej stronie, to prawdopodobnie dotarłeś/aś do takiego miejsca w swoim życiu, w którym poczułeś/aś, że nie chcesz już dłużej cierpieć udawać, że wszystko jest w porządku. Skorzystaj z psychoterapii, będącą wyjątkową podróżą w głąb samego siebie.

Możesz na nowo odkryć swoją niepowtarzalność, bogactwo życiowych doświadczeń, poznać świat uczuć. Uzyskasz niepowtarzalną szansę, na sprecyzowanie wszytkich świadomych oraz nieświadomych źródeł istnienia problemów. Zrozum jak wpływają na Ciebie, relacje z Twoim otoczeniem. Miej realny wpływ na trwałą przemianę, uwalniając się od cierpienia, poprzez osiągnięcie większej satysfakcji w swoim życiu.

Psychoterapia pozwala lepiej poznać emocje, potrzeby i myśli, wpływając na polepszenie jakości życia. Nie istnieje jedna szkoła psychoterapii, tak samo jak nie ma dwóch takich samych terapeutów. Konsultacje ze mną pozwolą na wspólną analizę Twojej życiowej sytuacji.

Podczas sesji terapeutycznej gwarantuję komfortową atmosferę, jakiej nie doświadczysz w innych gabinetach pscyhoterapii. Wieloletnie doświadczenie sprawi, że wspólnie zlokalizujemy przyczyny Twoich trudności. Razem ze mną lepiej zrozumiesz samego siebie, zwalczysz swoje lęki, poprawisz relacje z bliski osobami.

Jeśli obecność konfliktów, kryzysu, jak i intensywne przeżywanie uczuć oraz emocji, mocno utrudnia, czy też uniemożliwia szybką i zadowalającą poprawę jakości Twojego życia, zwrócić się do kogoś, kto może udzielić Ci profesjonalnego wsparcia.

Czujesz się przytłoczony/a codziennymi problemami, jesteś w kryzysie? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi twierdząco, to psychoterapia może być szansą na zmianę, której potrzebujesz.

Poczucie trudności, obecność konfliktów i kryzysu, intensywne przeżywanie uczuć i emocji mocno utrudniają lub uniemożliwiają szybką i zadowalającą poprawę jakości życia. Źródła problemów i motywy działań, oprócz aktualnych wydarzeń często mające swe korzenie w przeszłości, niejednokrotnie uporczywie wracają i zdają się być doświadczane ponownie i w podobny sposób. Konsultacje z psychoterapeutą pozwalają na analizę swej sytuacji życiowej, określenie świadomych i nieświadomych źródeł przeżywanych trudności i problemów oraz określenie możliwych i optymalnych sposobów poradzenia sobie. Daje to możliwość lepszego poznania siebie, zrozumienia relacji z otoczeniem oraz zdobycia realnego wpływu na trwałą zmianę w postaci uwolnienia się od cierpienia i osiągnięcia większej satysfakcji w życiu.

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz psychoterapii.Zapoznaj się z formami terapii


SPRAWDŹ CENNIK

01

Psychoterapia
indywidualna i rodzin


Pozwala dotrzeć uszestnikom terapi do źródeł przeżywanych trudności i problemów. Krótko lub długoterminowa psychoterapia jest procesem, w którym pacjent wspólnie z rodziną uczestniczy w rozmowie z psychoterapeutą, przeżywając emocje oraz relację terapeutyczną w bezpiecznych i pełnych dyskrecji warunkach. Terapia daje możliwość głębszego poznania siebie. Daje szansę zrozumieć istotę problemów i odzyskać lub zwiększyć satysfakcjonujący wpływ na swe życie.

SPRAWDŹ CENNIK

02

Konsultacje
Psychologiczne


Sesje z psychologiem, służące zdiagnozowaniu zgłaszanych trudności. Psychoterapeuta poznając świat pacjenta i obraz problemów przedstawia ich rozumienie oraz proponuje możliwe formy pomocy. Pacjent ma możliwość poznania warunków i metod pracy, doświadczając niezwykłej atmosfery, jaką daje psychoterapia.SPRAWDŹ CENNIK

03

Psychoterapia
Grupowa


Odbywa się w małej, kilkuosobowej grupie o charakterze zamkniętym. Psychoterapeuta pomaga zwalczyć trudności, za pomocą swobodnej rozmowy, w czasie aktywnej relacji między uczestnikami terapii. Uczestnicy terapi, mają szansę na zrozumienie siebie, poprzez pracę w celu poprawy jakości życia i uzyskania trwałej zadowalającej zmiany.

SPRAWDŹ CENNIK

04

Pomoc Rodzinom
Osób Z Problemami Psychicz.


Wiele rodzin borykających się z problemem zaburzeń, czy choroby psychicznej (np. depresja, uzależnienie, anoreksja) przeżywa ciągły stres. Nękana jest przez poczucie zagubienia, czemu towarzyszy bezradność i poczucie bezsilności. Psycholog oferuje pomoc i wsparcie, na zasadzie przedstawienia możliwych form i metod sukcesywnego działania, poprzez umiejętne wsparcie psychoterapii członka rodziny.

Godzin przeprowadzonych szkoleń

Lata Doświadczenia

Gabinety Psychoterapii

Pracuję w konwencji systemowej:

psychoterapia zorientowana systemowo

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnie superwizji u certyfikowanego superwizora uznanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Współpracuję z innymi specjalistami (psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, neurolog, neuropsycholog, pedagog) z którymi możliwa jest specjalistyczna konsultacja.

JACEK SKOWRONEK