Oferta

Psychoterapii

Psychoterapia indywidualna
1.

Psychoterapia

indywidualna


Pozwala dotrzeć do źródeł przeżywanych trudności i problemów, towarzyszy w analizowaniu świadomej i nieświadomej rzeczywistości, pomaga ją zrozumieć wspierając pracę nad zmianą. Psychoterapia krótko lub długoterminowa jest procesem, w którym wspólnie uczestniczą pacjent i psychoterapeuta. Pozwala przeżywać emocje oraz relację terapeutyczną w bezpiecznych i pełnych dyskrecji warunkach. Dzięki rozmowie, pacjent głębiej poznaje siebie i istotę swoich problemów, ma szasnse zwiększyć satysfakcjonujący wpływ na swe życie.


Psychoterapia rodzin
2.

Psychoterapia

rodzin


Oferta skierowana jest do rodzin borykających się z problemem zaburzeń, dysfunkcji, choroby psychicznej (np. depresja, uzależnienie, anoreksja), przeżywających ciągły stres, poczucie zagubienia, bezradność i bezsilność. Psychoterapeuta oferuje pomoc, przedstawiając możliwe formy działania. Poprzez umiejętne wsparcie psychoterapii członka lub członków rodziny, ukazuje dostępne metody lepszego radzenia sobie z wspomnianymi problemami.


Psychoterapia grupowa
3.

Psychoterapia

grupowa


Odbywa się w małej, kilkuosobowej grupie, o charakterze zamkniętym. Udział psychoterapeuty, polega na prowadzeniu swobodnej rozmowy. W trakcie konwersacji dokonuje analizy relacji jak i kontaktu miedzy uczestnikami terapii. Aktywność i wzajemne wsparcie uczestników grupy, pozwala na poznanie i zrozumienie życiowych trudności i problemów. Uczestnicy terapii pracują w kierunku poprawy jakości życia oraz uzyskania trwałej zadowalającej zmiany.


Psychoterapia par
4.

Psychoterapia

par


Odbywające się sesje z psychologiem, służą diagnozie zgłaszanych trudności przez uczestniczącą w terapii parę . Psychoterapeuta poznając świat pary i obraz problemów, przedstawia ich rozumienie oraz proponuje możliwe formy pomocy. Para ma możliwość poznania warunków i metod pracy oraz doświadczenia atmosfery jaką niesie psychoterapia.


Psychoterapia uzależnień, współuzależnień, DDA
5.

Psychoterapia

uzależnień, współuzależnień, DDA


Uzależnienie niszczy życie człowieka, burzy jego spokój i narusza ład, będąc najczęstszym źródłem wielu problemów. Kontakt z psychologiem w trakcie terapii może stanowić istotny impuls, który skłoni pacjenta do poszukiwania i wzmacniania motywacji do leczenia. Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności, najczęściej objawiająca się zażywaniem, jakiejś konkretnej substancji, prowadząc do całkowitej utraty nad tym kontroli. W efekcie prowadzi, do wyrządzenia niewątpliwych szkód w życiu osoby uzależnionej. Jeśli mimo wielokrotnych prób nie potrafisz przestać, to trafiłeś w dobre miejsce.Kto nie zna siebie, kto nie wie kim jest, nie ma prawdziwego zrozumienia dla innych. Do prawdziwej empatii zdolny jest ten, kto rozwinął współodczuwanie samego siebie.


Franz Ruppert

Oferta

Innych Świadczeń

Badania psychologiczne – Psychotesty
1.

Badania psychologiczne

– Psychotesty


Badania psychologiczne kierowców, badania instruktorów i egzaminatorów,
badania do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, także badania ciemniowe:
widzenie w mroku i wrażliwości na olśnienie.


Diagnoza psychologiczna- Dorośli i dzieci
2.

Diagnoza psychologiczna

- Dorośli i dzieci


Diagnoza możliwości intelektualnych dorosłych i dzieci,
diagnoza trudności szkolnych i problemów wychowawczych, diagnoza cech osobowości.


Profesionalna porada psychologiczna
3.

Profesjonalna porada

psychologiczna


Specjalistyczne świadczenie zdrowotne, nastawione na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta, jego rodzinę
lub opiekuna problemu. Specyficzną formą porady jest wizyta psychologa w domu pacjenta
(uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, za zgodą pacjenta i jego rodziny).


Konsultacja psychologiczna
4.

Konsultacja

psychologiczna


Psychologiczne świadczenie zdrowotne, które dotyczy badania stanu psychicznego pacjenta metodami
psychologii klinicznej. Jest oceną stanu psychicznego, rozumianą jako specjalistyczne postępowanie obejmujące:
psychologiczną diagnozę problemową oraz sformułowanie wskazań.


Opiniowanie psychologiczne
5.

Opiniowanie

psychologiczne


Możliwość uzyskania orzeczenia lub opinii psychologicznej dotyczących badania stanu psychicznego
- ocena stanu psychicznego.


Profilaktyka uzależnień
6.

Profilaktyka

uzależnień


Szczególna forma oddziaływania psychologa wobec osób uzależnionych.
Uzależnienie narusza i niszczy życie człowieka i jest źródłem wielu problemów. Kontakt z psychologiem może być impulsem
do poszukiwania i wzmacniania motywacji do leczenia. Uzależnienie to nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności,
lub zażywania jakiejś konkretnej substancji i utrata nad tym kontroli. To prowadzi do niewątpliwych szkód w życiu osoby uzależnionej.
Jeśli mimo wielokrotnych prób nie potrafisz przestać to trafiłeś w dobre miejsce.


Psychoedukacja - kursy, szkolenia, treningi
7.

Psychoedukacja

- kursy, szkolenia, treningi


Prowadzenie szeregu kursów, treningów i szkoleń dotyczących tzw. kompetencji "miękkich", rozwoju osobowości,
umiejętności prospołecznych, oraz kompetencji i umiejętności rodzicielskich znanych pod nazwą „szkoła dla rodziców”.


Psychologiczna interwencja w kryzysie
8.

Psychologiczna

interwencja w kryzysie


Specjalistyczne świadczenie zdrowotne polegające na udzielaniu pomocy w psychologicznym kryzysie
wywołanym chorobą i jej okolicznościami. W stanie ostrego kryzysu potrzebna jest natychmiastowa
pomoc trwająca aż do ustąpienia objawów.


Rehabilitacja psychologiczna
9.

Rehabilitacja

psychologiczna


Specjalistyczne świadczenie zdrowotne polegające na złożonym ciągu oddziaływań psychologicznych
jak i zastosowaniu programu ćwiczeń dostosowanych do specyficznych trudności pacjenta.
Działania te służą rozwiązywaniu lub przywracaniu sprawności i aktywności życiowej chorych
z rozmaitymi dysfunkcjami.


Terapia psychologiczna
10.

Terapia

psychologiczna


Specjalistyczne świadczenie zdrowotne udzielane przez psychologa choremu i/lub jego rodzinie, czy też opiekunowi.
Celem terapii jest osiągnięcie przez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania.


Nie pogrążaj się w byciu ofiarą. Nie akceptuj zewnetrznej definicji twego życia, stwórz swoją własną.


Harvey Fierstein

Sprawdź

Komu pomagam

Osobom przeżywającym trudności
w życiu osobistym
oraz zawodowym

Osobom mającym kłopoty
w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi

Osobom, które cierpią
z powodu przeżywanego lęku, smutku, zagubienia;

Osobom, które chciałyby
lepiej zrozumieć siebie, odbudować poczucie własnej wartości;

Rodzicom przeżywającym
trudności wychowawcze, którzy niepokoją się o swoje dziecko

Dzieciom w wieku przedszkolnym,
szkolnym, młodzieży oraz ich rodzinom.