Ukończone

Kursy i Szkolenia

2013

Dialog Motywujący

- skuteczne metody pracy z trudnym klientem
- kurs doskonalący,DM,MINT

2012

PARPA, Niebieska Linia

- Warszawa Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kurs podstawowy.

2011

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
– kurs doskonalący zaświadczenie nr.1027/2011/2012

2010

Bezpieczeństwo osobiste
Bezpieczeństwo pracy z nieletnimi
& bezpieczeństwo osobiste

SWAT CONSULTING Kielce
– fundament wzrostu jakości i efektywności
działań wychowawczych i resocjalizacyjnych w MOS

2009

Uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności
w zakresie specjalności doradca zawodowy

Uprawnienia nadane przez Wojewodę Wielkopolskiego
– zaświadczenie nr 436/1/2009

2009

Uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności w zakresie
specjalności pracownik socjalny

Uprawnienia nadane przez Wojewodę Wielkopolskiego
– zaświadczenie nr 443/1/2009

2009

Uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności w zakresie
specjalności psycholog

Uprawnienia nadane przez Wojewodę Wielkopolskiego
- zaświadczenie nr 428/1/2009

2007

Kurs: Sztuka i reklama
w przestrzeni współczesnej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa

2006

Kurs: Projektowanie, przygotowanie
jak i prowadzenie szkoleń

Laboratorium Psychoedukacji Warszawa

2006

Tworzenie reklamy

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa

2006

Kurs: Sztuka nowych mediów.

Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa

2005

Kurs: Reklama wizualna

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa

2004

Kurs: Graficzna estetyka
wirtualnej rzeczywistości

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa

1999

Kurs: licencjonowanego
agenta ubezpieczeniowego

PZU "Życie"S.A.
pozwolenie PUNU nr.140611/99


Przeprowadzone

Kursy i Szkolenia

Łącznie ponad 10 000 godzin przeprowadzonych zajęć

wsparcia psychologiczno-terapeutycznego w formie warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych, w tym:

I 2009 - VI 2010

Współpraca z UMiG Margonin:

Projekt systemowy:
"Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość"
(620 h)

VI 2009 - XI 2013

MGOPS Margonin

Projekt systemowy:
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej
bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin"
(838 h)

VII 2009 - VI 2013

MOPS Chodzież

Projekt systemowy:
„Razem przeciw wykluczeniu"
(500 h)

X 2010 - XII 2013

MGOPS Szamocin

Projekt systemowy:
„Nowe umiejętności-nowe możliwości"
(276 h)

IX 2009 - VII 2011

MGOPS Gołańcz

Projekt systemowy:
„Bezpieczna przystań"
(58 h)

V 2011 - VIII 2013

WIRPE i AL EDUKACJA

Realizacja wielu projektów m.in.:
„Młodzi- kompetentni zawodowo"
„Niepełnosprawni 45+ sprawni zawodowo"
„Niepełnosprawni - sprawni w pracy"
i inne
(łącznie 550 h)

VII 2013 - V 2014

WIRPE

Projekty:
„Przełam bariery" - (304 h),
„50-latku!Postaw na aktywność" - (300 h)

IV 2013 - III 2014

FIRS

Projekt:
„Szansa dla młodych"
(760 h)

IV 2013 - III 2014

CE AC-Expert

Projekt:
„Młodzi aktywni"
(544 h)

XI 2013

PROFESJA

Projekt:
„Kierunek-kariera"
(132 h)

XII 2013 - III 2014

WIRPE

Projekt:
„Lepszy start"
(171 h)

IV - IX 2014

CE AC- Expert

Projekt:
„Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”
(172 h)

V - VI 2014

WIRPE

Projekt:
„Czas na zmianę!”
(234 h)

IV - VIII 2014

BIODERKO

Projekt:
„Nie! Dla wykluczenia społecznego”
(130 h)

VI - VII 2014

WIRPE

Projekt:
„Szansa na lepszy start dla młodych!”
(156 h)

IX - XII 2014

BIODERKO

Projekt:
„Wrocław bez ograniczeń”
(336 h)

X 2014

EUROSOLUTIONS

Projekt:
„Bez ograniczeń - program aktywizacji
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”
(224 h)

X - XI 2014

WIRPE

Projekt:
„Lepszy start!”
(171 h)

XI 2014 - I 2015

WIRPE

Projekt:
„Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”
(444 h)

II 2015

FIRS

Projekt:
„Szansa dla młodych”
(156 h)

V - VII 2015

EUROSOLUTIONS

Projekt:
„Powiedz tak nowej pracy”
(336 h)

VIII 2015 - VIII 2016

EI Global - ENTERPRISE INVESTMENT

Projekt:
„Wielkopolski Innowacyjny Program Aktywizacji i Rozwoju”
(2400 h)